dimecres, 28 de maig de 2014

Las TICS en el aula: un proyecto de trabajo
Hola de nou!

Avui us presentem un article que ens ha semblat interessant i que està relacionat amb la temàtica del nostre bloc: Las TICS en el aula de Inglés: un proyecto de trabajo, de l’Aurora Carretero.

Per a fer-vos una mínima idea del que tracta l’article, podem dir que aquest ens presenta com introduir i sobretot com integrar les TIC dins del nostre projecte didàctic -entenent-lo de forma globalitzada per a contribuir a la formació de joves creatius, crítics i autònoms- en una àrea específica com és l’anglès.
És a dir, es tracta d’obrir vies per a la integració curricular de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

L’objectiu és superar aquesta visió tant excessivament tecnològica i instrumental que se’ls ha donat a les TIC per tal d’introduir una versió més crítica, lúdica i activa d’aquests mitjans en el marc de la didàctica de les llengües. D’aquesta manera, el tractament transversal i la integració de les TIC a les aules ens ofereix un marc ideal per a fer que els nens i nenes entrin en contacte amb aquest nou context cientifico-social en el que viuen i alhora que puguin veure més enllà de la simple i tradicional divisió per disciplines o àrees.

En conclusió, tot el professorat, i en especial el d’anglès, s’ha d’implicar en el canvi que comporta ensenyar avui en dia; a més, resulta primordial dir que els docents no només s’han de limitar a integrar les noves tecnologies com a simples portadores de la informació sinó que estan obligats a contribuir en la formació integral de tots i cadascun dels alumnes mitjançant unes intervencions a l’aula que repercutiran en els dissenys curriculars i les programacions. 
 

Així doncs, TENIM MOLTA FEINA PER ENDAVANT,  SENYORES I SENYORS!

I si sou dels que sempre voleu saber més i més.. feu clic al damunt de l'enllaç

Fins aviat!


Publicació feta per Núria Calatayud
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada